Aktuálně: Stavbu vlastní sluneční elektrárny usnadní až 80 % z nenávratné finanční podpory

Právní poradenství a obhajoby pro energetické auditory, specialisty i právnické i fyzické osoby pro něž se dokumenty dle zákona č. 406/2000 Sb. vypracovávají.

Energetika, elektrotechnika, hospodaření energií.

AZOL s.r.o.
 
 
Infoenergie Infoenergie Infoenergie Infoenergie Infoenergie Infoenergie Infoenergie

PREMMI

PREMMI

Nezávislé, regionální hodnocení úspor energie a evidence energetických certifikátů, průkazů budov

Internetové centrum pro energetické řízení.

Úspora energie.

Optimální náklady.

Legislativní bezpečnost.

Stavební pasporty budov.

Vliv emisí na životní prostředí.

Energeticko - ekonomické analýzy.

Jihomoravský kraj ČR zavedl v listopadu 2018 energetický management (EM) dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 - Management hospodaření s energií do reálné praxe. Zavedení EM realizoval certifikační orgán Qulaifiorm a.s. Mlaty 8, Brno.

Nedílnou součástí certifikace je Software PREMMI (Program energetického managementu a monitoringu na internetu) zajišťující jednoduché zpracování energeticko - ekonomických dat subjektů ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro použití výsledků v realné praxi například pro aplikace hospodaření energií dle zákona č. 406/2000 Sb., poskytnutí podkladů pro výběrová řízení a pod.

 

Infoenergie

Infoenergie

Zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy.

Energetický štítek budovy.

Energetický audit.

Kontrola kotlů.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2.

AZOL s.r.o.

Atlasfirem.info


Kontakt

AZOL s.r.o.
E-mail: info@azol.cz
Telefon: 739 907 778
Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy
 
 
 
Nabízíme malířské a natěračské práce.